Restauració de la Capella del Sant Calze de 1978

Contingut relacionat

"Inventari Iconogràfic de Monuments del Regne de València"

Galeria

Col.leccions fotogràfiques de l'Arxiu
Restauració de la Capella del Sant Calze de 1978
Colecció de fotografies de la Capella del Sant Calze realitzades per Fernando Gil Carles després de la restauració de 1978

L’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València conserva 50 diapositives en color de Fernando Gil Carles, realitzades per encàrrec de la Diputació mateixa, en les quals podem veure la volta, claus, mènsules, finestrals i altres detalls de la Capella del Sant Calze de la Catedral de València després de la restauració que es féu l’any 1978.

La realització dels treballs de restauració i repristinació en la Catedral de València obligà a traslladar algunes obres a altres dependències; entre aquestes hi havia els sepulcres, les urnes cineràries i els frescs de la Capella del Sant Calze, que van ser traslladats al passadís. Aquest trasllat va aclarir la capella, la qual cosa va permetre de veure la bellesa de la seua creueria, claus i mènsules policromades, i féu patent la importància de recuperar tot aquest conjunt gòtic del segle xiv. En conseqüència, el capítol sol·licità una ajuda a la Diputació de València que, després de ser concedida, va permetre començar la restauració de la Capella sota la direcció tècnica de l’arquitecte Luis Gai en 1978.

En acabar la restauració, es van realitzar les fotografies, encarregades per la Diputació a Gil Carles, així com una celebració eucarística en la Capella del Sant Calze, amb data de 26 de gener de 1979, amb motiu de la restauració realitzada per iniciativa i a costa de la Diputació de València, de la qual l’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València conserva l'expedient de protocol de la inauguració i la invitació del president Carrau a l’acte. Aquesta invitació inclou un text breu sobre la història de la Capella i la seua restauració, presentant una imatge de la clau central de la volta.

 

Fotografies: Sig. ADPV. Col·lecció Gil Carles, caixa 74, núms. 1739 a 1788.