Título

Òrgans de govern
Actes del Ple de la Diputació de València
Actes Diputació València 1814-1986, actes Junta Obres Port 1880-1898, actes Diputació Xàtiva 1822-1823

Actualment, es poden consultar les actes del Ple de la Diputació de València, les actes de la Junta d'Obres del Port, incloses en els volums dels plens d'aquests anys, i les actes de Ple de la Diputació de Xàtiva (1822-1823), període en què Xàtiva va ser una província i, com a tal, va tindre la seua pròpia Diputació fins que es va dissoldre després del Trienni Liberal.

Els llibres d'actes de Ple contenen, per ordre cronològic, les actes de les sessions celebrades per aquest òrgan de govern de la corporació provincial i són un instrument públic pel qual el secretari dóna fe dels assumptes tractats i dels acords presos en elles. Les actes es conserven des de l'1 de març de 1814, ja que el volum corresponent als dos anys anteriors va desaparèixer fa més d'un segle. Hi ha llacunes cronològiques que corresponen als períodes en què les diputacions van ser dissoltes.

Els registres d'actes de sessions són una de les sèries documentals més important ja que arrepleguen les deliberacions i els acords dels membres de la Corporació sobre els assumptes més diversos que competeixen a la institució, alhora que constitueixen una font fonamental per a conéixer l'evolució històrica institucional i competencial de la Diputació. Per tot això, l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València ha emprés la seua digitalització.

En una primera fase d'aquest treball que està en procés, s’han digitalitzat les actes de Ple de la Diputació de València (1814-1986), les actes de la Junta d'Obres del Port (1880-1898), incloses en els volums dels plens d'aquests anys. A partir de 2007 és possible consultar les actes directament en el portal de la Diputació de València.

Està previst continuar amb la digitalització de les actes dels plens des de l’any 1987 fins a l'any 2007; mentrestant, es poden consultar aquestes actes mitjançant el formulari de consulta de documents