Título

Galería

Videos

José Hinojosa Montalvo (Director)
Hospital General de Valencia 1512-2012

Hospital General de Valencia 1512-2012, és una obra de dos volums que arreplega la història de la medicina valenciana en aquests cinc segles des de la perspectiva i evolució del propi hospital.

Fundació Hospital Reial i General de Valencia
2012
2 v. : principalment il. ; 32 cm
ISBN 978-84-940113-0-6
ADPV Biblioteca auxiliar H200249

Hospital General de Valencia 1512-2012, és una obra de dos volums que arreplega la història de la medicina valenciana en aquests cinc segles des de la perspectiva i evolució del propi hospital.

El primer volum, Cinco siglos de vanguardia sanitaria,està dedicat a l'evolució històrica del centre, des de 1512 fins als nostres dies, contemplant les més variades facetes del mateix, des de la sanitat a la investigació, passant per l'arquitectura, la farmacopea i la vinculació amb els poders públics.

En el segon volum, Memoria gráfica,es reuneixen abundants fotografies i documents clau en la història de l'hospital, així com una sèrie de treballs de recerca que per la seua qualitat o per la seua dificultat en localització mereixen ser recuperats per a la memòria històrica de la sanitat.