Título

A. CANTÓ . Plaça de bous de València : ... corregudes de fira ... en els dies 25 , 26, 27 i 28 juliol 1907 ... 1907. ES.462508.ADPV / Cartells taurins / CT 13-113 , imatge nº 03360

Galería

AGUADO. Plaça de bous: ... el dimecres 26 juliol 1882 ... bous ... 1882. ES.462508.ADPV / Cartells taurins / CT 19-379 , imatge nº 03183
A. CANTÓ . Plaça de bous de València : ... corregudes de fira ... en els dies 25 , 26, 27 i 28 juliol 1907 ... 1907. ES.462508.ADPV / Cartells taurins / CT 13-113 , imatge nº 03360
AUTOR DESCONEGUT . El Rei N.S. que Déu guarde té concedit el seu Reial permís a la Junta de Direcció i Govern de l'Hospital Reial i General ... per ... corregudes de bous... s'executarà la primera els dies 18,19 i 20 del corrent juny ... 1832. ES.462508.ADPV / Cartells taurins / CT 19-8 , imatge nº 2855
ENRIQUE PERTEGÀS FERRER . Bous a València : ... correguda de novells- bous... el diumenge 23 febrer 1913 ... 1913. ES.462508.ADPV / Cartells taurins / CT 21-94 , imatge núm 3550 .

Videos

Enllaços

Cerca de Cartells (Seleccionar Biblioteca Arxiu General)
Cartells taurins

El rei Felip V va concedir a l’Hospital General el privilegi d’explotació de les corregudes de bous, a perpetuïtat, el 1739.

1831 -
2.839 unitats
ES.462508.ADPV / Col·lecció Cartells Taurins

A mitjan segle XIX, la Diputació de València va assumir la gestió dels establiments benèfico-sanitaris (Hospital General, Casa de Beneficència, Casa de Misericòrdia) i es van incorporar també els seus arxius. Sent un privilegi reial la realització de qualsevol classe d’espectacle, tant dels taurins com també les representacions teatrals, és a l’Hospital General de València a qui es concedeix aquest privilegi (Privilegi de Felip V concedint-li a l’Hospital General de València, a perpetuïtat, els beneficis de les corregudes de bous, 1739). Dins dels expedients del fons de l’Hospital, van aparéixer els primers cartells d’espectacles taurins.  

Producte de l’activitat exercida per la Plaça de Bous de València és la gran col·lecció de cartells taurins que es conserven en l’Arxiu General de la Diputació de València: 2.839 cartells que comprenen cronològicament des del 1831 fins a l’actualitat. Es tracta de documents amb un alt interés testimonial i plàstic, que s’avancen en la seua existència a altres gèneres de cartells, i que posseeixen unes característiques molt tipificades que tenen a veure tant amb la reglamentació del festeig com amb la tipografia del període, l’evolució del gravat de l’època, etcètera. 

Se n’han publicat dos catàlegs impresos

  • Carteles taurinos de la plaza de Valencia: 1831-1992 
  • Carteles taurinos Plaza de Toros de Valencia: 1831-2010.