Avís sobre la venda del torró en el nadal de 1846

Contingut relacionat

Galeria

Document destacat
Avís sobre la venda del torró en el nadal de 1846

Uns veïns de Xixona van sol·licitar vendre caixes de torró amb menys quantitat de l'exigida.

ADPV. A.7.1 Caixa 6

Quan s'acostaven les festes nadalenques, la venda de torró era una pràctica habitual, raó per la qual la Comissió de Repés de la ciutat de València, que s'encarregava de la inspecció d'aliments, recordava mitjançant “Avisos”, les obligacions pel que fa a la seua venda.

A aquest avís va recórrer la Comissió quan diversos veïns de Xixona dedicats a la venda de torró van sol·licitar que se'ls permetera vendre caixes de torró amb menys quantitat de l'exigida i es revocara la prohibició. La Comissió va al·legar que, per un immemorial costum, mai s'havia permés en la ciutat que les caixes de torró tingueren un altre pes que no fóra una o mitja lliura, tradició fundada en la idea d'evitar fraus per part dels venedors.

El Repés era la institució, com el seu propi nom indica, encarregada de vigilar la correcció de les transaccions comercials de venda al públic, repesant la mercaderia que el comerciant venia al consumidor. Com a autoritat pública, havia de garantir la pau ciutadana a través de la qualitat de l’abastiment la resolució dels conflictes que tenien lloc en el mercat.

Es pot consultar l'expedient amb tota la documentació en ADPV. A.7.1 Caixa 6