Consultar documents

Contingut relacionat

Organización y estructura de los fondos
Catálogo colectivo bibliotecas Diputación de Valencia
Consultar documents

En l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València (ADPV) el ciutadà pot rebre informació i orientació personalitzada sobre la consulta dels documents que vulga realitzar, així com assessorament en la cerca i localització de documents relacionats amb recursos bibliogràfics o documentals dels fons ací dipositats.

Consulta directa en sala de documents originals

El centre disposa d'una sala de consulta on qualsevol persona interessada, sense necessitat de demanar cita prèvia i amb la sola presentació d'un document acreditatiu (DNI, Passaport, Targeta Resident), pot consultar documents originals i obtenir còpia o certificat d'aquests.

Consulta a través de formulari electrònic

Igualment es pot sol·licitar a l'Arxiu la consulta de documents o informació relacionada amb ells emplenant el formulari en línia.

Les consultes rebudes seran ateses a través del correu electrònic que facilite la persona sol·licitant.

  • Personal de l'Arxiu es pondrà en contacte amb vosté en les següents 48 hores a la seua recepció en dies hàbils, i tractarà de respondre la seua consulta en un termini màxim de 15 dies.
  • L'accés a determinats documents podrà ser restringit quan el seu contingut faça referència a dades de caràcter personal d'acord als terminis i normes previstos en la legislació vigent.
    • Igualment els documents amb problemes de conservació o que estiguen sent objecte d'estudi i reordenació podran tindre limitada o condicionada la seua consulta.
    • El lliurament de reproduccions ve regulada per l'ordenança de fiscal de reprografia de l'Arxiu General i Fotogràfic, publicada en el BOP de 15 de setembrede 2006