Serveis

Contingut relacionat

Organització i estructura dels fons
Catàleg col·lectiu biblioteques Diputació de València
Actes Diputació de València 1814-2015, actes Junta d'Obres del Port 1880-1898, actes Diputació de Xàtiva 1822-1823
Actes Diputació València 1814-1986, actes Junta Obres Port 1880-1898, actes Diputació Xàtiva 1822-1823
El Butlletí va nàixer el 3 de setembre de 1833.

Galeria

Formularis

Formulari web de contacte
Formulari web sol·licitud accés a documents
Formulari web de queixes i suggeriments
Recursos i serveis disponibles
Serveis d'accés i consulta dels fons de la Diputació de València

En l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València (ADPV) el ciutadà pot rebre informació i orientació personalitzada sobre la consulta dels documents que vullga realitzar, com també rebre assessorament en la recerca i localització de documents relacionats amb recursos documentals o bibliogràfics sobre els fons ací dipositats.

Sala de consulta:

La sala de consulta amb capacitat per a 15 usuaris, disposa de wifi i punts de connexió per a ordinadors portàtils. L'Arxiu compta amb diferents instruments de descripció dels fons documentals com la guia de fons, els inventaris de les sèries documentals i els catàlegs, que faciliten l'accés.

Biblioteca Auxiliar:

Concebuda per a l'ajuda a la investigació, de suport a les tasques administratives de la institució i a les tècniques de l’Arxiu mateix. Està constituïda per un total de 10.934 unitats catalogades en l'aplicació Absysnet, distribuïdes en diferents tipologies (monografies, obres de referència i fullets, 6.078, de diversa temàtica: història, sobretot local i provincial, fotografia, tauromaquia, legislació, sanitat, arxivística, etc.; mapes i plànols, 2.017; cartells taurins 2.839, publicacions periòdiques, material audiovisual, etc.). La biblioteca auxiliar oferix al seu torn els següents serveis: catàleg en línia; hemeroteca; informació bibliogràfica; connexió wifi i Reprografia.

La biblioteca auxiliar de l'Arxiu està integrada en la xarxa de biblioteques de la Diputació de València. El catàleg es pot consultar en línia a través del portal de biblioteques de la Diputació de València, realitzant la cerca al catàleg Arxiu General i Fotogràfic.

Servei de Reprografia:

L'Arxiu facilita fotocòpies dels seus documents, sempre que ho permeta el seu estat de conservació. No es facilitaran còpies per aquest mitjà, dels documents que per les seues característiques puguen patir deteriorament apreciable. En aquests casos a l'usuari se li pot facilitar una reproducció fotogràfica. També es poden consultar i reproduir els documents microfilmats: BOE, BOP i fons de l'Hospital General.

Es poden consultar les taxes del servei de reprografia en el BOP de 15 de setembre de 2006: Edicte de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació definitiva de les taxes de reprografia de l'Arxiu General i Fotogràfic.

Certificats oficials, sol·licitats a instància de part, dels documents de l'Arxiu. Es fa, sobretot, a persones que han tingut una relació laboral amb la Diputació o que han estat acollits en els seus centres beneficosanitaris: Hospital General, Casa de la Beneficència... En aquest cas, al tractar-se de documentació confidencial, es dóna només als interessats o persones legalment autoritzades.

Préstec intern (a les oficines productores de la documentació o a altres oficines amb l'autorització d'aquelles) i préstec extern (per a exposicions de forma temporal i autoritzat a través d'un informe de la directora de l'Arxiu i un decret de la diputada/tat d’Administració General.