Título

Galería

Videos

Enllaços

A partir d'octubre de 2002
Butlletins digitalitzats des de l'1 de juliol de 1971 fins al 30 de setembre de 2002
Fons Digitalizats
Butlletins Oficials de la Província de València
El Butlletí va nàixer el 3 de setembre de 1833.

Actualment, a través d'aquesta pàgina es poden consultar els BOPV publicats entre l'1 de juliol de 1971 i el 30 de setembre de 2002; les recerques posteriors a aquestes dates estan disponibles en el  portal BOP DIVAL.

El Butlletí Oficial de la Província de València ha sigut i és el mitjà de comunicació de la Diputació de València quan aquesta ha hagut de publicitar alguna ordre, disposició o acte de naturalesa pública —tant pròpia com d'altres administracions— quan així ho requeria la normativa, dirigida a un públic general o del qual se’n desconeix el domicili.

El Butlletí va nàixer el 3 de setembre de 1833 i, pel seu contingut, és una eina de valor històric, administratiu i informatiu de primer ordre. És per això que l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València ha emprés la seua digitalització coordinant-se amb el mateix Butlletí de la Província, que va ser pioner en l'edició electrònica d'aquest tipus de publicacions, i que es va iniciar l'1 d'octubre del 2002.

Aquest treball, que a hores d’ara està en procés, permet consultar actualment els BOPV publicats entre l'1 de juliol de 1971 i el 30 de setembre de 2002, període que esperem ampliar pròximament redirigint les recerques posteriors a aquestes dates a l’edició mateixa del BOPV.