La Modernitat Republicana a València...

Galeria

Enllaços

Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat
Exposició en el MuVIM
La Modernitat Republicana a València...
...Innovacions i pervivències de l'art figuratiu (1928-1942)
De l'11 de febrer al 22 de maig

El MuVIM acull estos dies la major exposició sobre la modernitat republicana que es recorda a la ciutat. Més de 280 cartells, escultures, pintures i tot tipus de representacions artístiques acosten al ciutadà un patrimoni artístic d'interès indubtable.

 
Amb el nom "La Modernitat Republicana. Innovacions i pervivències en l'art figuratiu (1928-1942)", les principals sales del museu s'exhibeixen treballs d'artistes molt rellevants de la Segona República, en el ben entès que no es pot establir una relació mecànica entre la ideologia política i les tendències artístiques.
 
La mostra reuneix cartells de propaganda política i fires taurines, documents oficials de l'època, diaris i altres elements contextualitzadors cedits per l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València i el Servei d'Administració de Patrimoni de la mateixa institució i que inclou des del final de la Dictadura de Primo de Rivera i l'efímera Dictablanda, els inicis del règim republicà, el primer bienni (el reformista) fins al segon (també conegut com "negre"), els primers mesos de Govern del Front Popular, la Guerra Civil i el principi del Franquisme.
 
Les exhibicions «La modernitat republicana a València» i la seua paral·lela, «La modernitat en la tipografia. Paraula i imatge», s’emmarquen, en l’opinió de Rafael Company, Director del MuVIM i un dels comissaris de la mostra, en la voluntat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València de posar a disposició de l’opinió pública, i dels estudiosos, el riquíssim patrimoni bibliogràfic, documental i artístic custodiat per la corporació provincial: les exposicions en qüestió són, fent seguidisme d’això, només les primeres d’una sèrie d’iniciatives monogràfiques que giraran entorn de les col·leccions esmentades i que, per això, exhumaran un bon nombre de materials inèdits, o poc vistos, a més d’altres ben coneguts.
 
Es tracta d’actuacions que traçaran una de les línies expositives i de publicacions de la nova etapa del MuVIM, coordinat a l’efecte amb l’Arxiu General i Fotogràfic de Diputació i, igualment, amb el Servei d’Administració de Patrimoni i Manteniment de la mateixa institució. En aquest sentit el MuVIM assumeix l’herència del procedir que va fer possible la celebració, el 1991, de la mostra «Mirant una època. La pintura en la Diputació de València de 1860 a 1936», o, el 2014, de l’exhibició al MuVIM de l’exposició «Patrimoni documental de l’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València». Pel que fa a l’exhibició «Patrimoni artístic: Dibuix i Pintura de la Diputació de València», també programada al nostre museu el mateix 2014, s’ha de fer esment que no va incorporar cap de les obres d’art que, executades pels pensionats artístics de la nostra Diputació, estan datades en temps de la Segona República.