Un valencià premiat en l’Exposició Universal de Filadèlfia del 1876

Marca Fuente Valenciana. ES.462508. ADPV. Efímers. Caixa 3, Nº 17

Galeria

Expedient Exposició Universal de Filadèlfia. ES.462508. ADPV. Diputació. E.7.1, caixa 4, exp.39
Circular i instruccions de la Comissió General Espanyola per a les comissions provincials i expositors. ES.462508. ADPV. Diputació. E.7.1, caixa 4, exp.39
Models per a sol·licitar certificació de la marca Fuente Valenciana. ES.462508. ADPV. Efímers. Caixa 3, Nº 16
Document destacat
Un valencià premiat en l’Exposició Universal de Filadèlfia del 1876
Paper de fumar «Fuente Valenciana» d’Ontinyent

El 1876 Estats Units celebrava el primer centenari de la seua Independència amb una Exposició Universal que donava la benvinguda a tots els països del món que volgueren exhibir la seua tecnologia, la seua indústria, la seua agricultura, les seues arts, etc. Una empresa d’Ontinyent, dedicada a la fabricació de paper de fumar, hi va aconseguir el primer premi en la seua categoria.

 
El Reial decret de 20 de novembre del 1850 regulava la concessió de marques dels productes de fàbrica a Espanya. Els fabricants havien de sol·licitar als governadors de les seues respectives províncies l’expedició de certificat de marca, que seria l’equivalent a la marca comercial actual.  
 
A l’arxiu de la Diputació de València, dins els expedients d'Indústria i comerç, es conserven sobre la tramitació d’aquests certificats.
 
Un d’ells és el de Rafael Comas Delgado, veí d’Ontinyent, que compta amb una «Fàbrica i taller de llibrets de paper de fumar» de fil pur, posats a la venda amb el nom de «Fuente Valenciana».
 
El 1858 Rafael Comas va sol·licitar la certificació de marca per als seus llibrets de paper de fumar. El 1859 torna a sol·licitar-la, esmenant uns errors, i finalment se li concedeix.
 
La imatge de la marca representa una font d’on sorgeix l’aigua, i la llegenda «Fuente Valenciana».
 
Aquest fabricant presenta el seu paper en l’Exposició Universal de Filadèlfia, on obté el primer premi, perquè, segons apareix en el diari La Correspondencia de España, «de su análisis químico resultó estar elaborado con solo los materiales de trapo y agua, y que bajo las marcas de la palma y fuente valenciana tenía ya gran crédito en esta corte».