Título

Galería

Formularis

Formulari web de queixes i suggeriments
Formulari web sol·licitud accés a documents

Videos

Fons Canal de l'Albufera

L'origen d'este fons és la documentació emanada de l'activitat de la Societat Anònima del Canal de l'Albufera des de la seua creació en 1855. La documentació que es conserva en l'Arxiu solament és dels dos primers anys d'existència de la societat.

1855 - 1856
5 volums
ES.462508.ADPV / Canal de l'Albufera
La Societat del Canal de l'Albufera va quedar constituïda, per als efectes legals, en l'acta d'inauguració el 25 de maig de 1855. Esta companyia es va formar amb l'objecte de construir i explotar un canal de navegació des de Sueca al riu Turia, per al transport de persones i efectes per mitjà de bucs de vapor, travessant l'Albufera. La seua durada es fixava en 99 anys.
Els seus antecedents són anteriors: la llei de1848 per a les societats per accions exigia una llei especial per a la formació de tota companyia que tinguera per objecte la construcció de canals de navegació. Per açò, quan Pablo Adsarà va projectar la construcció d'un canal navegable des de Sueca al riu Turia, passant per l'Albufera, necessitava una empresa que donara suport al projecte i una adjudicació. L'empresa es va constituir al novembre de 1852 com una societat anònima amb la denominació d'Empresa o Sociedad del Canal de Valencia a Sueca, també coneguda com del Canal de Navegación de l'Albufera. Esta empresa va aconseguir la concessió de l'obra i l'explotació de l'esmentat canal mitjançant la Reial Ordre de 26 d'octubre de 1853, fixant-se en aquell moment un termini de tres anys per a la seua realització. Este termini no va començar a comptar fins a l'aprovació real de la constitució d'esta empresa i dels seus estatuts, la qual es va produir a l'abril de 1855. L'empresa sota la direcció de Santiago García Clavero prompte va esgotar els seus recursos inicials, 3 milions de reals, els quals van haver de doblar per a culminar l'obra. L'execució de la mateixa va requerir una pròrroga de dos anys que es va obtindre d'Isabel II a l'agost de 1858.
El règim i direcció de l'empresa estava a càrrec d'una junta directiva, composta d'un president, un vicepresident, dos gerents, dos vocals i un secretari. Hi hauria a més una junta inspectora, composta per tres accionistes, les atribucions dels quals consistien a inspeccionar les operacions de la directiva.
Encara que la documentació conservada d'esta Societat abasta exclusivament els dos primers anys del seus inicis (1855-1856) sabem que l'obra es va executar i que fins a mitjan dècada de 1860 van ser freqüents les reclamacions d'indemnitzacions a la mateixa per particulars, ajuntaments i confraries, de les quals queda constància en el nostre arxiu dins del fons de la Diputació.
 

Guía del fondo

 CANAL DE L'ALBUFERA
L'origen d'aquest fons és la documentació emanada per l'activitat de la Societat Anònima "Canal de l'Albufera" des de la seva creació en 1855, encara que la conservada en aquest Arxiu es limita als dos primers anys de la seva existència. El contingut és fonamentalment de caràcter econòmic, i destaca el llibre Inventari, que recull l'estat de les obres del Canal i la relació d'estris i materials de l'empresa. Al final de les actes de la Junta hi ha un índex dels acords de la Societat presos en les juntes celebrades durant aquests anys
Dates: 1855 a 1856
Volum: 5 - Volums
Cod. Clasificació: ES.462508.ADPV/Canal de l'Albufera