Título

Galería

Acció de 2.000 reals del Banc Nacional de Sant Carlos en favor de la vila de Catral. 1973. ES.462508.ADPV/Govern Civil/c.1, caixa 11, expedient 139

Formularis

Formulari web de queixes i suggeriments

Videos

Govern Civil
Fons Govern Civil

La documentació reflectix les competències atribuïdes a la figura del subdelegat de foment, creada per Reial Decret de 23 d'octubre de 1833, i que versaven sobre agricultura, indústria i comerç, ajuntaments, policia general, instrucció pública, teatres i espectacles, camins, etc.

1739 - 1958
25 metres lineals
ES.462508.ADPV / Govern Civil

La caiguda de l'Antic Règim va portar aparellats no sols canvis polítics, sinó també administratius. La Constitució de 1812 va suposar el triomf d'una demarcació, la província, que responia tant a una tradició castellana, com al model francés. Al capdavant de la mateixa, en representació del poder central del rei i per a evitar una deriva cap al federalisme, es va situar el cap superior polític, que era a més el president nat de la Diputació Provincial, la qual cosa queda reflectida en els articles 324 i 325 de la dita norma. Este càrrec va ser derogat per Ferran VII en 1814, i restablit durant el Trienni Liberal de 1820 a 1823.

Donada la inestabilitat política i administrativa del període, per mitjà del Reial Decret del 23 d'octubre de 1833 es va establir la figura de subdelegat de Foment com a autoritat superior administrativa de cada una de les províncies (creades per Javier de Burgos eixe mateix any) i les funcions de la qual versen sobre agricultura, indústria i comerç, mineria, ajuntaments, policia general, instrucció pública, societats econòmiques, hospitals i establiments benèfics, presons, biblioteques, museus, teatres i espectacles, camins, canals, etc.

L'any següent, en virtut del Reial Decret de 13 de maig de 1834, va passar a ser denominat governador civil, sent el representant del govern a la província. Finalment la Reial Ordre de 29 de desembre de 1849 va suprimir els caps polítics i va deixar el governador com a única autoritat civil superior de la província.

L'any següent, en virtut del Reial Decret de 13 de maig de 1834, va passar a ser denominat governador civil, sent el representant del govern a la província. Finalment la Reial Ordre de 29 de desembre de 1849 va suprimir els caps polítics i va deixar el governador com a única autoritat civil superior de la província.

A això cal afegir que, també per llei, el governador civil és el president nat de la Diputació per la qual cosa ambdós institucions —Govern Civil i Diputació— han estat sempre estretament relacionades i no sols des del punt de vista polític, sinó també des del punt de vista administratiu.

L'article 51 de la Llei d'Organització i Atribucions de les Diputacions Provincials de 1845 indicava que: «Tots els assumptes o expedients en què hagen d'entendre les diputacions, s'instruiran en les oficines del govern polític de la província amb la major puntualitat i es tindran preparats per a quan aquelles comencen les seues sessions. A càrrec de l'arxiver i dependents de les mateixes oficines estaran, amb la deguda separació i índex particular, les actes i documents de la Diputació».
 

 

Guía del fondo

 GOVERN CIVIL
Les seccions i sèries en què està organitzat el fons Govern Civil de València són reflex de les competències que es van atribuir a la figura del subdelegat de foment, creada per Reial Decret de 23 d'octubre de 1833, i que versaven sobre agricultura, indústria i comerç, ajuntaments, policia general, instrucció pública, teatres i espectacles, camins, etc. entre d'altres. La secció Arrossos deixa constància de la intervenció estatal per regular el cultiu de l'arròs, limitar-lo a determinats paratges i excloure'l d'altres, amb l'objectiu d...
Dates: 1739 a 1958
Volum: 25 - Metres lineals
Cod. Clasificació: ES.462508.ADPV/ Govern Civil
 •   GC:c.1 Expedients generals
  [Sèrie]
 •   GC:c.2 Ordre pùblic
  [Sèrie]
 •   GC:c.3 ARROSSOS
  [Secció]
 •   GC:c.4 CONTABILITAT
  [Secció]
 •   GC:c.5 Actes de la Diputació Provincial de Xàtiva
  [Sèrie]
 •   GC:c.6 Actes de la Junta d'Armament i Defensa
  [Sèrie]
 •   GC:c.7 Riuada
  [Sèrie]