Título

Amparo García Gómez [et al.]
La colección de mapas y planos del archivo de la Diputación de Valencia: 25 años de trabajo técnico

Dins dels fons custodiats en l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València es conserva una àmplia col·lecció de mapes i plànols de procedència diversa. En uns casos són fruit de les competències de la pròpia institució provincial en aigües, obres públiques, ferrocarrils, etc; mentre que en uns altres van arribar vinculats a fons privats, que la pròpia evolució històrica ha portat a dipositar finalment en aquest Arxiu.
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Revista digital de geografia, cartografia i ciències de la Terra, V època / volum XV / núm. 41
ISSN: 1988-2459
Dins dels fons custodiats en l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València es conserva una àmplia col·lecció de mapes i plànols de procedència diversa. En uns casos són fruit de les competències de la pròpia institució provincial en aigües, obres públiques, ferrocarrils, etc; mentre que en uns altres van arribar vinculats a fons privats, que la pròpia evolució històrica ha portat a dipositar finalment en aquest Arxiu. En la comunicació es pretén plasmar el procés tècnic que s'ha seguit amb ells i com aquest ha anat adaptant-se a les innovacions tecnològiques, abastant des de qüestions de conservació, fins al seu escanejat i posada a la disposició de l'usuari en la pròpia web de l'Arxiu.