Título

Enrique Cardona Alcaraz
Col·lecció Cardona

Per a incrementar els fons de l'Inventari Iconogràfic, l'any 1946 es va adquirir este conjunt fotogràfic que reproduïx el patrimoni monumental valencià i inclou fotografies d'obres d'art desaparegudes durant la guerra civil.

ENRIQUE CARDONA . Façana de l'Església de Sant Joan del Mercat. Valencia.1910 . ES.462508.ADPV / Col·lecció Cardona , imatge nº 00859
1900 - 1946
459 fotografies
ES.462508.ADPV / Col·lecció Cardona
La Col·lecció Cardona es va incorporar a este arxiu l'any 1946 i consta de 459 negatius de format 13 x 18 cm. Tots són de vidre excepte un que és de cel·luloide.
 
El conjunt fotogràfic, datat entre 1905 i 1930, arreplega esplèndides imatges del patrimoni monumental de la Comunitat Valenciana: els conjunts de Morella, Sant Mateu i Segorbe, l'Almodí de la ciutat de València o el Palau de la Generalitat Valenciana, del qual es fa un detallat estudi fotogràfic, incloent-hi detalls arquitectònics, portes, finestres, teginats, pintures murals de la Saló de Corts i reproduccions dels quadres del Saló de Reis. També es troben en la col·lecció excel·lents fotografies de la Casa de la Beneficència de principis del segle XX.
 
D'Enrique Cardona, autor d'estes imatges, desconeixem pràcticament tot. L'historiador de fotografia valenciana, José Huguet, l’identifica com a col·laborador de les revistes Blanco y Negro i Nuevo Mundo cap a 1908.
 
Les fotografies de Cardona han il·lustrat publicacions de l'historiador i polític Elías Tormo, així com la Geografia General de Carlos Sarthou Carreres, on apareixen fotografies de Cotalba, Xàtiva, Llíria, Sagunt o el Puig.